Menu
Your Cart

Terms & Conditions

כללי 
האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. אתר www.lightcell.co.il הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים.

תנאי השימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע 

כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. 

רשאי לקנות באתר כל אדם מעל גיל 18 שנים, המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל או תאגיד רשום בישראל. 

הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה, אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן יהיה לספק את המוצרים, תימסר על כך הודעה לצרכן עד שלושה ימי עסקים. 

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה 

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד, ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך אישורה ולמלא הפרטים המבוקשים.

מדיניות החזרת מוצרים / ביטול הזמנות

החזרת מוצרים תתבצע עד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה או נפגמה, לא נעשה במוצר שימוש והוא במצב תקין לחלוטין וע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.

לא ניתן להחזיר מוצר אשר אריזתו נפתחה או שנעשה בו שימוש .בתיאום מראש יש לשלוח את המוצר למשרדי החברה, לאחר בדיקת המוצר הלקוח יזוכה בקיזוז דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.

החזרת כספים תתאפשר באותו אמצעי בהם בוצע התשלום עבור הטובין ו/או ע"י זיכוי כרטיס אשראי / העברה בנקאית.

ביטול הזמנה ששולמה ועדיין לא נשלחה – הלקוח יזוכה בקיזוז דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבניהם.

מדיניות מימוש אחריות

אחריות מלאה למוצרים תסופק על ידי חברת לייטסל היבואן הרשמי תיושם ע"פ המצוין בדף המוצר.

האחריות הינה למוצרים אשר נרכשו בחברת לייטסל או דרך משווקים מורשים שלה.

במידה וברשותך מוצר באחריות שנפגם אנו נחליף אותו בחדש או נתקנו ללא כל תמורה נוספת, יש לשלוח את המוצר בתיאום מראש למשרדי החברה ולאחר בדיקת המוצר אם אכן יתגלה כי המוצר תקול ולא נפגם כתוצאה משימוש לקוי, יישלח חזרה ללקוח מוצר חלופי תקין ו/או חדש.

האחריות לא תחול במקרה של נזק פיזי, רטיבות, קצר חשמלי או שימוש בלתי נאות במוצר או הרכבה עצמית לקויה על ידי הלקוח וזאת ע"פ שיקולו של היבואן. בכל מקרה אין אחריות על מוצרים מתכלים .

בכל מקרה הוצאות המשלוח למחסן החברה וממנו חלות על הלקוח.

משלוח ואספקה

זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.

זמן אספקה ממוצע הינו 3-7 ימים, המשלוח מתבצע דרך דואר ישראל (רשום).
בעת ההזמנה ללקוח יש אופציה לבחור במשלוח בדואר אקספרס. זמן אספקה למשלוח בדואר אקספרס הוא 24-72 שעות.

במידה והמוצר לא הגיע אליכם בתוך 7 ימי עסקים נא להפנות זאת לתשומת ליבנו לבדיקת הנושא לאלתר.

ביטול עסקה ע"י החברה
החברה שומרת לעצמה הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים: במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר. 
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,זיהתה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר. 
במקרה שבו האתר או הנהלת החברה לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

תשלום בגין השירותים 

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי / תשלום דרך PAYPAL. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן לייצור קשר טלפוני עם נציג שירות כדי למסור את פרטי כרטיס האשראי. 

תנאי השימוש במוצרי האתר

השימוש במוצרי האתר הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה מסירה כל אחריות או חבות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם משימוש באתר ובמוצריו, האחריות מוטלת על המשתמש בלבד. החברה, נושאי המשרה בה, בעלי מניותיה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אגבי הנובע מכניסה של משתמש לאתר ושימוש במוצרים המוצעים באתר המשתמש מוזהר כי השימוש באתר ובמוצריו חייב להיות מוצהר בגיל של מעל 18 שנים.  

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' , בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים והליכים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי החברה ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן(SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. 

החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך. 

בעלות ושמירה על זכויות 

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל. 

הגבלת אחריות 

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שמוצג באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן. 

האתר נוקט בכל האמצעים בכדי לוודא כי המידע המוצג באתר הינו אמין, במקרים בהם תתגלנה טעויות במידע המוצג באתר, ינקוט האתר בכל האמצעים בכדי לפתור את הבעיה וכן יאפשר את ביטול העסקה בלא גביית דמי ביטול. 

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. 

בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש. החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר, וזאת בכפוף לנקיטת כל צעדי האבטחה ע"י האתר. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.  

הצהרת פרטיות

אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו, למעט:

מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.

קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.